Μαθήματα του σχολικού έτους 2017 - 2018

Το επιμορφωτικό υλικό που διαρθρώνεται σε δέκα ενότητες, παρήχθη υπό την αιγίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο πλαίσιο των Πράξεων «Ανάπτυξη  και λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων  Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού ΑΠ1, 2 και 3».

Το σεμινάριο θα διενεργηθεί από απόσταση και θα εφαρμοστεί στα νησιά του Νότιου Αιγαίου, μέσω των ανωτέρω συνεργασιών.

Η επιμόρφωση απευθύνεται σε Σχολικούς Συμβούλους, που δεν είχαν αναλάβει καθήκοντα ΠΟΔΠ και επιθυμούν ωστόσο να επιμορφωθούν και  σε όλους τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων και Δωδεκανήσου που δεν ολοκλήρωσαν την επιμόρφωση ως μέλη ΟΔΠ, και γενικότερα σε όσους ενδιαφέρονται.

Η επιμόρφωση θα έχει διάρκεια 10 εβδομάδων και θα ξεκινήσει στις 06/03/2015 

Παράλληλα διατίθεται μέσω της επιμορφωτικής πλατφόρμας http://stop-bullying.sch.gr/ εκπαιδευτικό υλικό για γονείς και μαθητές που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί σε Προγράμματα Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

        

        Μίλτος Σακελλαρίου

Υπεύθυνος ΣΣΝ Ν. Κυκλάδων

 Μέλος ΕΣΥΔΠ  ΠΔΕ Ν. Αιγαίου


Χρήση Ubuntu και εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ

Σκοπός του μαθήματος είναι η προωθήση τη χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στα σχολεία και στην εκπαιδευτική κοινότητα. Το μάθημα απευθείνεται σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και στελέχη της εκπαίδευσης.

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εκμάθηση του λειτουργικού συστήματος Ubuntu και κάποιων εφαρμογών Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα. Το μάθημα περιλαμβάνει:

  • εγκατάσταση της διανομής Λειτουργικού Συστήματος Ubuntu Mate
  • βασική χρήση του Λ.Σ. Ubuntu Mate
  • χρήση διάφορων εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ που το συνοδεύουν (Libre Office, Gimp, Firefox)


app icons

 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Σχ. Συμβούλου ΠΕ04 Κυκλάδων

- Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η υποστήριξη της επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών ΠΕ04 των Κυκλάδων με τη μέθοδο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων μέσω της δυνατότητας αυτομόρφωσης και της παροχής κινήτρων μάθησης/εξέλιξης.

- Η επιμόρφωση περιλαμβάνει τη σύνθεση στοχοκεντρικών σεναρίων διδασκαλίας, που θα λαμβάνουν υπόψη τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών, θα βασίζονται στη Διερευνητική Μάθηση των ΦΕ - Inquiry Based Science Learning. Τα σενάρια θα σχεδιαστούν για την μέθοδο της ομαδοσυνεργατικής, αξιοποιώντας σε μαθητικές ομάδες πειράματα στο κλασικό εργαστήριο ΦΕ ή/και τις ΤΠΕ. Θα δοθεί δυνατότητα σύνθεσης των τελικών σεναρίων συνεργατικά σε ομάδες 2-3 καθηγητών/τριών από ίδια ΕΚΦΕ ή από όμορες σχολικές μονάδες, θα ακολουθήσει η διδασκαλία των σεναρίων από εσάς σε κανονικές μαθητικές τάξεις και η ανατροφοδότησή τους. Όσοι και όσες επιθυμούν οι καλές πρακτικές-σενάρια θα διδαχτούν σε Δειγματικές Διδασκαλίες στις έδρες των ΕΚΦΕ Κυκλάδων (Σύρο, Άνδρο, Θήρα, Νάξος, Μήλος) και σε άλλα επιλεγμένα νησιά (ανάλογα με τις εργασίες) ή/και θα παρουσιαστούν σε Ημερίδες σε συνεργασία με τα ΕΚΦΕ Κυκλάδων σε 20' Μικροδιδασκαλίες.

- Οι ενότητες του προγράμματος θα είναι κάθε δύο εβδομάδες και παραδοτέα θα είναι διάφορες μικρές δραστηριότητες κάθε δύο εβδομάδες (όπως πχ: μελέτη διδακτικών στόχων, σχεδιασμός σεναρίων-ενοτήτων μαθημάτων, εύρεση εναλλακτικών ιδεών μαθητών και προετοιμασία διδακτικών στόχων για γνωστική σύγκρουση, μελέτη πρότυπων σεναρίων του ΜΠΕ και συναδέλφων Κυκλάδων  από το Blog, διδακτική αξιοποίηση/ανάδειξη αναλογιών, χρήση πειραμάτων από φύλλα εργασίας των ΕΚΦΕ, διδακτική αξιοποίηση ΤΠΕ (Φωτόδεντρο-Seilias-Phet-IrydiumChemistry).

   - Τελικό παραδοτέο θα είναι ένα ολοκληρωμένο διδακτικό/μαθησιακό Σενάριο. Θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από τον Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ04.  

Πρόγραμμα ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ στη ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ των ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2017-18

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ και ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
(ΑΠΟ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
(ΕΩΣ)

Εργασίες - Μελέτη Υλικού - Σχεδιασμός

Παραδοτέα

0

20/11/2017

26/11/2017

Εγγραφές - γνωριμία με το περιβάλλον Moodle και το υλικό

 

1 και 2

27/11/2017

10/12/2017

1. Διερευνητική Μάθηση - Κοινωνικός εποικοδομισμός στις ΦΕ - 

2. Στοχοκεντρικά Σενάρια διδασκαλίας - Σύνθεση στόχων - Διόρθωση ανατροφοδότηση στόχων σεναρίων διερευνητικής μάθησης

 

3 και  4

11/12/2017

23/12/2017

3. Εναλλακτικές Ιδέες μαθητών - Θεωρητική προσέγγιση - Εύρεση εναλλακτικών ιδεών από βιβλιογραφία - 

4. Μελέτη Σεναρίων που λαμβάνουν υπόψη τα εναλλακτικές ιδέες

 

 

24/12/2017

7/1/2018

Διακοπές 

1η Εργασία -

Σχεδιασμός Σεναρίου που λαμβάνει υπόψη εναλλακτικές ιδέες

5 και 6

8/1/2018

21/1/2018

5.  Αναλογίες στη διδακτική των ΦΕ  - Θεωρητική προσέγγιση - Εύρεση αναλογιών σε εγκεκριμένα βιβλία των ΦΕ - 

6. Διδακτική αξιοποίηση Αναλογιών με παραδείγματα από τη διδακτική πράξη  

2η Εργασία -
Παραδείγματα Αξιοποίησης Αναλογιών 

7 και 8

22/1/2018

4/2/2018

7-8. Αξιοποίηση ΤΠΕ: Seilias, Photodentro, IrydiumChemistry, Phet κ.ά. - Φύλλα Εργασίας  με σχεδιασμό διδακτικών Εφαρμογών Φυσικής-Χημείας-Βιολογίας

9 και 10

5/2/2018

18/2/2018

9-10. Αξιοποίηση Κλασικού εργαστηρίου - Φύλλα Εργασίας  - Σχεδιασμός διδακτικών Εφαρμογών Φυσικής-Χημείας-Βιολογίας

 

11 και 12

19/2/2018

4/3/2018

11-12. Μελέτη Πρότυπων Σεναρίων Διερευνητικής Μάθησης ΦΕ  από το Blog του Σχολικού Συμβούλου
Σύνθεση Σεναρίου Διερευνητικής Μάθησης για Δειγματική Διδασκαλία σε κανονικές μαθητικές  τάξεις των επιμορφούμενων

3η Εργασία -
Αρχικός Σχεδιασμός Ολοκληρωμένου Σεναρίου Διερευνητικής Μάθησης με αξιοποίηση ΤΠΕ και Πειραμάτων

13 και 14

5/3/2018

18/3/2018

13-14. Διδασκαλία Σεναρίου σε μαθητική τάξη και ανατροφοδότηση στου Σεναρίου

 

15 και 16

19/3/2018

31/3/2018

14-15. Διδασκαλία και ανατροφοδότηση στου Σεναρίου μέσω Δειγματικής διδασκλίας
Ημερίδες Μικροδιδασκαλίας στα επιμορφωτικά κέντρα των 5 ΕΚΦΕ Κυκλάδων
Διοργάνωση Δειγματικών διδασκαλίων σε σχολικές μονάδες στις έδρες των 5 ΕΚΦΕ Κυκλάδων ή σε άλλα νησιά  

Τελική εργασία

 (συνέχεια 3ης Εργασίας)-

 

Ολοκληρωμένο Σενάριο Διερευνητικής Μάθησης που λαμβάνει υπόψη εναλλακτικές ιδέες, αξιοποιεί ΤΠΕ ή/και κλασικό εργαστήριο


Ο ΣΣΝ Ν. Κυκλάδων, σε συνεργασία με τον ΣΣΝ Δωδεκανήσου και τις Σχ. Δρ. ΔΔΕ Δωδεκανήσου,  συστήνουν από φέτος  Δίκτυο Σχολείων για τη Σχολική Διαμεσολάβηση, με την συμμετοχή 26 σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από 13 νησιά του Νοτίου Αιγαίου. 

Τα νησιά του Ν. Αιγαίου που συμμετέχουν στο ΔΙΚΤΥΟ είναι: Άνδρος, Aστυπάλαια, Ανάφη,  Κως, Πάρος, Νάξος, Ρόδος, Λέρος, Tήνος , Κάρπαθος, Σύρος, Σύμη, Φολέγανδρος.

Η ενδοσχολική βία τα τελευταία χρόνια λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις και στα ελληνικά σχολεία. Μία από τις αποτελεσματικότερες πρακτικές αντιμετώπισής της είναι η «Σχολική Διαμεσολάβηση». Πρόκειται για μία διαδικασία κατά την οποία μαθήτριες και μαθητές, αφού εκπαιδευτούν από καθηγήτριες, καθηγητές τους που έχουν ασχοληθεί και επιμορφωθεί σχετικά με αυτό το θέμα, διαμεσολαβούν σε μαθητικές συγκρούσεις. 

Η σχολική διαμεσολάβηση έχει θεαματικά αποτελέσματα ως προς την μείωση της ενδοσχολικής βίας , την ένταση, τη συχνότητα και τη διάρκειά της, επειδή παρέχει ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ στα παιδιά να μιλήσουν και κυρίως να ακουστούν.  

                               

Υπ. ΣΣΝ Κυκλάδων, Υπ.   ΣΣΝ Δωδεκανήσου, Υπ. Σχ. Δρ. ΔΔ Δωδεκανήσου
    Μίλτος Σακελλαρίου      Όλγα Βλάχου              Ευαγγελία  Μουλά

Το επιμορφωτικό υλικό που διαρθρώνεται σε δέκα ενότητες, παρήχθη υπό την αιγίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο πλαίσιο των Πράξεων «Ανάπτυξη  και λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων  Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού ΑΠ1, 2 και 3».

Το σεμινάριο θα διενεργηθεί από απόσταση και θα εφαρμοστεί στα νησιά του Νότιου Αιγαίου, μέσω των ανωτέρω συνεργασιών.

Η επιμόρφωση απευθύνεται σε Σχολικούς Συμβούλους, που δεν είχαν αναλάβει καθήκοντα ΠΟΔΠ και επιθυμούν ωστόσο να επιμορφωθούν και  σε όλους τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων και Δωδεκανήσου που δεν ολοκλήρωσαν την επιμόρφωση ως μέλη ΟΔΠ, και γενικότερα σε όσους ενδιαφέρονται.

Η επιμόρφωση θα έχει διάρκεια 10 εβδομάδων και θα ξεκινήσει στις14/12/2015 

Παράλληλα διατίθεται μέσω της επιμορφωτικής πλατφόρμας http://stop-bullying.sch.gr/ εκπαιδευτικό υλικό για γονείς και μαθητές που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί σε Προγράμματα Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

        

        Μίλτος Σακελλαρίου

Υπεύθυνος ΣΣΝ Ν. Κυκλάδων

 Μέλος ΕΣΥΔΠ  ΠΔΕ Ν. Αιγαίου


Το Open Board είναι ένα λογισμικό για χρήση και αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα (Interactive whiteboard), μιας ψηφιακής συσκευής αφής που συνδέεται με έναν υπολογιστή και ένα προβολικό (προτζέκτορα). Είναι ελεύθερο και δωρεάν λογισμικό και συμβατό με τους περισσότερους διαδραστικούς πίνακες.


Δεν είναι απαραίτητο να έχετε συνδέσει διαδραστικό πίνακα στον  υπολογιστή σας, το λογισμικό αυτό λειτουργεί και χωρίς την ύπαρξη τέτοιου υλικού.

Το επιμορφωτικό υλικό που διαρθρώνεται σε δέκα ενότητες, παρήχθη υπό την αιγίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο πλαίσιο των Πράξεων «Ανάπτυξη  και λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων  Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού ΑΠ1, 2 και 3».

Το σεμινάριο θα διενεργηθεί από απόσταση και θα εφαρμοστεί στα νησιά του Νότιου Αιγαίου, μέσω των ανωτέρω συνεργασιών.

Η επιμόρφωση απευθύνεται σε Σχολικούς Συμβούλους, που δεν είχαν αναλάβει καθήκοντα ΠΟΔΠ και επιθυμούν ωστόσο να επιμορφωθούν και  σε όλους τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων και Δωδεκανήσου που δεν ολοκλήρωσαν την επιμόρφωση ως μέλη ΟΔΠ, και γενικότερα σε όσους ενδιαφέρονται.

Η επιμόρφωση θα έχει διάρκεια 10 εβδομάδων και θα ξεκινήσει στις14/12/2015 

Παράλληλα διατίθεται μέσω της επιμορφωτικής πλατφόρμας http://stop-bullying.sch.gr/ εκπαιδευτικό υλικό για γονείς και μαθητές που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί σε Προγράμματα Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

        

        Μίλτος Σακελλαρίου

Υπεύθυνος ΣΣΝ Ν. Κυκλάδων

 Μέλος ΕΣΥΔΠ  ΠΔΕ Ν. Αιγαίου